Din integritet är viktig för mig, Jag vill att du ska vara lugn när du lämnar dina uppgifter till mig. Jag är dock inte ansvarig för några uppgifter som du ger till andra via länkar från min sida.
För att nå vissa delar av min information kan du bli tillfrågad att ange namn, e-post och telefonnummer. Genom att ge mig den informationen godkänner du att jag kontaktar dig.

Vilken information samlar jag in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge mig information om dig själv på ett antal olika sätt. Vilken information jag väljer att samla in från dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter om du köper en tjänst eller vara av mig.
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver jag dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som jag utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra mina tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att jag kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

 • Ge dig det jag har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.
 • Coacha dig i livsstilsporgrammet.
 • Ta betalt för vara och/eller tjänst.
 • Skicka dig nyhetsbrev som du önskat

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Tills det att du väljer att avsluta att få nyhetsbrev, kontakt eller coachning från mig. Du kan avsluta att få nyhetsbrev när som helst genom att klicka på länken avregistrera längst ner i mina nyhetsbrev och du kan skicka ett mejl till info@sannaslifestyle.se och meddela att du ej längre vill att jag ska behålla dina personuppgifter. (Se hur i Ändra, radera och granska och spara dina personuppgifter)

Hur behandlar jag dina personuppgifter?

Min utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Samtycke till behandling av personuppgifter

När du ger dig dina uppgifter samtycker du till att bli kontaktad av mig och att Sanna Tolkki, Sannas Wellness Studio, sannaslifestyle.se har rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Du samtycker även till att ta emot direkt marknadsföring från Sanna via brevutskick. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke.

Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat, via mejl med den informationen jag behöver för att ändra.

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till info@sannaslifestyle.se.

Om du vill bli raderad eller få ut vilka uppgifter jag har om dig ur mitt kundregister vänligen gör detta skriftligen till adressen ovan. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med mig samt kopia på id-kort för att säkra att det är du och signatur. I första hand sänds sedan uppgifterna till din mejl du skickat till mig från och i andra hand skickas ett brev ut till den adress du uppgett i brevet.

Om du anser att de personuppgifter som jag har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta mig.

Du kan även invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Vad är en cookie?

Cookie är det engelska namnet för dessa små kakor är små datafiler som hemsidor du besöker kan spara på din dator och som vanligtvis inkluderar en anonym unik identifierare. Min hemsida kan använda kakor för användar-vänlighet, att spåra vad du föredrar och trafik-mönster och även i några andra fall.  Detta ger mig lärdomar över användarnas beteende samt hjälper mig att förbättra och utveckla upplevelsen på hemsidan. 

 • Jag använder sessioner för att identifiera användaren på webbplatsen och för att kunna hålla vissa av webbplatsens sidor stängda för utomstående användare.
 • Jag sparar viss information om användaren för att bland annat kunna underlätta vid inloggning från samma dator.
 • Jag sparar information om användaren tidigare har exponerats för viss information på webbplatsen eller inte.
 • Jag använder också cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Obligatoriska-/Funktionscookies
Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner.

Anpassningscookies
Denna typ av cookies samlar information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av cookies är inte knuten till en viss person.

Cookies från tredje part
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

Google Analytics
Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

SOCIAL PLUGINS EXTERNA LÄNKAR
På sannaslifestyle.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna policy. Sanna tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från sannaslifestyle.se.

När det gäller bilder från Instagram som du taggar med någon av Sannas Wellness Studios hashtags (som Sanna publicerar på sin hemsida och på sociala medier från tid till annan), kommer dessa bilder att granskas och verifieras innan vi publicerar dem på vår hemsida. Genom att tagga en bild i enlighet med de instruktioner som finns på hemsidan, så samtycker du till att Sanna publicerar din bild i sina kanaler.

DISCLAIMER

Informationen du hittar på denna sida har till syfte att utbilda och lära dig mer om livets helhet. Informationen är skapad av mig Sanna Tolkki och jag försöker hålla den korrekt och aktuell. Ger inga garantier av något slag om fullständigheten i informationen. Det är helt på din egen risk att lita på informationen men den är sann såsom jag ser det och såsom jag lever. Länkar du hittar på denna sida som leder till andra sidor tar jag inget ansvar för. Du bör avgöra för dig själv vad du vill gå vidare med och hur du vill bedöma informationen och rekommenderar dig att även läsa deras privacy policy och disclaimer. Jag kan inte göras skyldig för något som händer när du använder informationen. Allt sker på egen risk!

Kontakt
Har du frågor om hur jag hanterar personuppgifter, kontakta mig genom någon av mina kontakt uppgifter på denna sida: sannaslifestyle.se/kontakt. Önskar rapportera eller ändra dina uppgifter kontaktar du info@sannaslifestyle.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Gäller från 2018-05-25